Sukcesy

Zawodowe:

- Pierwsza i jedyna kobieta w 100-letniej historii I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi – kobieta dyrektor. W czasie Jej kadencji I LO zaczęło być dostrzegane w kraju, uzyskując miejsce w ogólnopolskich rankingach UNESCO i miesięcznika Perspektywy. Wypromowała tym samym miasto Łódź

- Jedyny nauczyciel z Łodzi i województwa łódzkiego uhonorowany umieszczeniem w księdze „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999″ pod redakcją Waldemara Kuczyńskiego i Małgorzaty Niezabitowskiej

- Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach chemicznych (dyplomy)

- Liczne nagrody za pracę zawodową:

Nagrody Ministra:

Nagrody Kuratora:

Nagrody Inspektora:

Nagrody Prezydenta miasta Łodzi:

- Odznaczona: medalem KEN (1996), „Medalem Akademii Medycznej (1995)” oraz „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” (2003)

- Honorową „Złotą odznaką I LO im. M. Kopernika” (2004)

- Odznaczenie „Za zasługi dla miasta łodzi” (2009)

- Medal „Serce Dziecku” (2009)

- Medal Tajnej Organizacji Nauczycielskiej TON (2009)

- Medal „Za zasługi dla ZHP” (2010)

- Medal „Za zasługi dla energetyki” (2010)

- Odznaczenie „Za zasługi dla Hufca Promieniści” (2012)

- Złoty Medal „Za długoletnią służbę” (2012)

- Odznaczenie „Pro Patria” (2013)

Osobiste:

W młodości:

  • Liczne dyplomy za osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce (biegi na 60 m i 100 m i skok wzwyż)
  • Wyśpiewana z własnym akompaniamentem gitary I nagroda na Festiwalu Piosenki Harcerskiej Hufca Łódź- Górna w 1970 roku
  • Dostanie się na wymarzone studia bez egzaminów

W życiu dorosłym:

  • Założenie rodziny i doczekanie się wnuków
  • Osiąganie akceptacji w swoim środowisku, czego dowodem jest powierzanie stanowisk kierowniczych (wicedyrektor XXVI LO w Łodzi, wicedyrektor I LO w Łodzi, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, radca Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi), Zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty www.kuratorium.lodz.pl. Wiceprezydent Miasta Łodzi.
  • Trzykrotne nominacje do tytułu Łodzianki Roku

top