Praca społeczna

1) Z inicjatywy pięciu dyrektorów liceów ogólnokształcących z Polski, którzy chcieli wypromować swoje placówki, oraz dr Danuty Nakonecznej – opiekuna naukowego wcześniej istniejącego owarzystwa Szkół Twórczych, w 1993 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych (SSA). Skupiało ono licea o znaczących osiągnięciach i tradycjach, najlepsze w swoich miastach, powiatach, czy województwach. Jednym ze współzałożycieli SSA była Wiesława Zewald.

Stowarzyszenie Szkół Aktywnych – lista szkół:

 1. IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej – Bielsko Biała
 2. I LO im. Stefana Czarnieckiego – Chełm
 3. I LO im. Kamila Cypriana Norwida – Bydgoszcz
 4. III LO im. Stefana Batorego – Chorzów
 5. I LO im. Króla Władysława Jagiełły – Dębica
 6. XII Liceum Ogólnokształcące – Gdańsk
 7. II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Gorzów – Wielkopolski
 8. II LO im. Marii Konopnickiej – Inowrocław
 9. III LO im. Adama Mickiewicza – Katowice
 10. I LO im. Henryka Sienkiewicza – Kędzierzyn
 11. I LO im. Stefana Żeromskiego – Kielce
 12. V LO im. Augusta Witkowskiego – Kraków
 13. I LO im. Mikołaja Kopernika – Krosno
 14. I LO im. Stanisława Staszica – Lublin
 15. I LO im. Mikołaja Kopernika – Łódź
 16. I LO im. Józefa Chełmońskiego – Łowicz
 17. LO im. Jana Długosza – Nowy Sącz
 18. I LO im. Bartosza Głowackiego – Opatów
 19. I LO im. Ignacego Gałczyńskiego – Olsztyn
 20. VIII LO im. Adama Mickiewicza – Poznań
 21. I LO im. Juliusza Słowackiego – Przemyśl
 22. I LO im. Jana Kasprowicza – Racibórz
 23. II LO im. Adama Mickiewicza – Słupsk
 24. V LO im. Adama Asnyka – Szczecin
 25. II LO im. Stefana Żeromskiego – Tomaszów Mazowiecki
 26. IV LO im. Tadeusza Kościuszki – Toruń
 27. II LO im. Hugona Kołłątaja – Wałbrzych
 28. II LO im. Stefana Batorego – Warszawa
 29. IV LO im. Adama Mickiewicza – Warszawa
 30. I LO im. Tadeusza Kościuszki – Wieluń
 31. I LO im. Ziemi Kujawskiej – Włocławek
 32. I LO im. Jana Jakuba Jasińskiego – Wrocław

Aby mogła nastąpić uroczysta rejestracja w Sądzie Rejonowym w Warszawie, należało odbyć wiele wizyt w stolicy, przygotować mnóstwo dokumentów, osobiście stawiać się na sprawy rejestracyjne. Kilka lat później powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich, gdzie wymieniali doświadczenia pedagodzy z w/w szkół (ale nie tylko z nich), a w 2003 roku wszystkie stowarzyszenia utworzyły Federację Stowarzyszeń. Jako organizacja pozarządowa SSA było zapraszane na wiele posiedzeń Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Kultury. Zawsze SSA reprezentowała Wiesława Zewald. Cele i zadania SSA przedstawia dokument.

2) Od czerwca 2006 roku pełni (społecznie) funkcję Honorowego Dyrektora Fundacji II Uniwersytetu III Wieku. Uniwersytet ten jako jedyny w Łodzi ma podpisane konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym. Przewodniczącą Rady Programowej tego Uniwersytetu jest prof. Daria Orszulak Michalak prorektor UM. Uniwersytet III Wieku skupia blisko 1000 słuchaczy, którzy poza działalnością w różnych sekcjach (min.plastycznych, turystycznych, muzycznych) mają głównie zajęcia z wykładowcami z Uniwersytetu Medycznego, na tematy higieny życia i zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Inauguracja roku akademickiego tego Uniwersytetu odbyła się w dniu 17 października br.a auli ZSO nr 19 przy ul Żeromskiego 115. Wykład inauguracyjny dla słuchaczy wygłosił rektor UM prof. Andrzej Lewiński (również członek Rady Programowej). Na inauguracji obecny był sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji – Pan Mirosław Orzechowski, który objął patronatem honorowym działalność tej placówki.

3) Od marca 2013 roku Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet o/Łódź. Celem Stowarzyszenia i jego oddziałów terenowych jest m.in. aktywne wpływanie na zwiększenie udziału kobiet w życiu gospodarczym, w szczególności wspieranie kobiet biznesu i działanie na rzecz szerokiego udziału kobiet w przekształceniach gospodarczych w Polsce i innych krajach postkomunistycznych.

top