O mnie

Wiesława Zewald – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – magister chemii. Całe swoje życie zawodowe poświęciła oświacie. W początkach pracy zawodowej (1979 rok) związana ze 192 Szkołą Podstawową im. Heleny Radlińskiej i XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi (1981-87). Od 1987 roku do 1991 wicedyrektor w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi.

Z dniem 1 września 1991 roku w drodze konkursu powołana na stanowisko dyrektora I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Funkcję tę pełniła do końca sierpnia 2000 roku. W stuletniej historii tej Szkoły jedyna kobieta na stanowisku dyrektora. W Jej kadencji priorytetem było wypromowanie I LO na najlepszą szkołę w kraju, utrzymanie liceum o dobrym programie wychowawczym, opartym na wieloletnich tradycjach.

Od września 2000 roku podjęła pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, początkowo jako starszy egzaminator w Pracowni Matur, później jako pracownik wydziału Badań i Analiz, a od 24 marca 2004 roku jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadziła z sukcesem pierwsze w historii systemu egzaminów zewnętrznych: egzamin maturalny oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dla szkół zasadniczych i techników). Odwołana ze stanowiska decyzją ministra Romana Giertycha z dniem 24 listopada 2006 roku.

Od 1 kwietnia 2007 roku podjęła prcę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, gdzie pełniła funkcję z-cy, a następnie dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.W czasie swojej kadencji założyła pierwszą w województwie łódzkim Publiczną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych www.nowoczesnaszkola.edu.pl kształcącą słuchaczy systemem modułowym, rekomendowanym prze Międzynarodową Organizację Pracy. Szkoła cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 1 marca 2008 roku została wicekuratorem oświaty w Łodzi, a od 6 marca Wojewoda Łódzki, Pani Jolanta Chełmińska, po odwołaniu dotychczasowego Łódzkiego Kuratora Oświaty, powierzyła Jej pełnienie tych obowiązków.15 II 2010 roku została powołana przez pełniącego funkcję prezydenta Miasta Łodzi pana Tomasza Sadzyńskiego na stanowisko wiceprezydenta odpowiedzialnego miedzy innymi za oświatę. Od grudnia 2010 roku sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Łodzi (od 2013 roku Przewodnicząca Komisji Edukacji).

Współzałożyciel i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych skupiającego najlepsze licea w Polsce, obecnie członek Zarządu. Dyrektor Honorowy Fundacji II Uniwersytetu III-go Wieku w Łodzi.

We wrześniu 2005 kandydowała w wyborach parlamentarnych (jako bezpartyjna) z listy Platformy Obywatelskiej – uzyskała wówczas 3861 głosów. Trzykrotnie nominowana do tytułu „Łodzianka Roku” (1996, 1999, 2001).

Mężatka, mąż od 30 lat prowadzi działalność gospodarczą. Matka dorosłego syna mającego własną rodzinę. Szczęśliwa babcia.

Lubi aktywny wypoczynek (rower, narty, podróże).

top